فروش محصول یکی از آخرین گام های مسیر تولیدی هر تولیدکننده ای می باشد که نتیجه آن پایداری و رشد برای صنعت آن تولید کننده خواهد بود. ورود به بازار و بازاریابی در بازار های بزرگ بین المللی فرصتی است که اجازه رشد هرچه بیشتر را دربر خواهد داشت و این جاست که نقش کلیدی شرکت های مدیریت صادرات لازم دیده می شود.
اغلب شرکت های مدیریت صادرات در بازارهای بین المللی و خارج از مرز های کشور شبکه فروش دایر می کنند و گاهی اقدام به ایجاد شعبه و انبار فروش هم می نمایند.
اهمیت اتکا به شرکت های مدیریت صادرات بحث تخصص آن هاست چرا که با داشتن اطلاعات خاص هر كشور شامل فرهنگ، بازار، صنعت و تسلط بر این مهارت ها ، همچنین تخصص در امور حمل و نقل ، تهیه اسناد و اعتبارات، مسیر صادرات را برای شرکت های تولید کننده هموار می سازند و این مسئولیت را از دوش آنها برمی دارند.
مزایای شـرکت مـدیریت صـادرات
– یافتن بازارها و فرصت های صادراتی جدید
– انجام سریع صادرات و تسهیل در امور صادرات
– صرفه جویی در میزان هزینه و كاهش ریسک صادراتی محصولات
– داشتن تسلط و تخصص در امور اجرایی و نیز صرفه جویی در زمان
تفاوت شرکت هـای مدیریت صادرات با شرکت های بازرگانی که معمولا به دنبال پیدا کردن مشتری خارجی هستند و تعهدی به تولیدکننده ندارند، تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده و ایجاد تقاضا در بازارهای بین المللی و نحوه پردازش و پاسخ صحیح به تقاضای بازارهای خارجی و تسهیل تجارت خارجی ماهیت شرکت مدیریت صادرات را شکل می بخشد.
تولید کنندگان چه بدون تجربه و چه شرکت های صادرکننده متبحر و سطح بالا بایستی از شرکت های مشاور صادرات یا EMC کمک بگیرند چرا که اگر به دنبال بازارهای جدید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند EMC این امکان را برای آنان فراهم می آورند.