یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران، بازار صادرات به عراق است که به دلیل شرایط خاص اقلیمی، فرهنگی و تقاضای فراوان در انواع حوزه های صادراتی حائز اهمیت بسیار است.

عراق طولانی‌ترین مرز خاکی را با کشورمان دارد و در حال حاضر به دلیل داشتن روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی مناسب ، جذابیت صادرات به عراق برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی دوچندان شده است.

عراق پس از ایران دومین کشور پرجمعیت ژئواستراتژی خلیج فارس است و بیشترین میزان صادرات کشورمان به این همسایه غربی است که خود نشان‌ از مزیت بالای سود صادرات به عراق دارد.