ماموریت:
توانمندسازی صادرات محور محصول ایرانی با کیفیت و استانداردهای بین اللملی، عرضه مستقیم بر اساس نیاز مشتری نهایی، برای دستیابی به جایگاه والای برندینگ ایران در بازار های جهانی با ایجاد شبکه صادراتی و تبادل فناوری
چشم انداز:
یکی از سه شرکت برتر مدیریت صادرات قاره آسیا در افق 2025ارزش ها

 • صداقت
 • وفاداری و تعهد
 • مشارکت جویی و تیم سازی
 • تمرکز بر مشتری
 • انعطاف پذیری


مزایا

 • خودآگاهی در کسب و کار
 • فکر کن، تصمیم بگیر، اجرا کن
 • توانایی تیم سازی و تقویت روحیه تیمی
 • توانایی تفکر، تدوین، اجرا و کنترل

شعار ما:

 • نیکی در پندار
 • صداقت در گفتار
 • وقار در رفتار
 • درستی در کردار