غرفه داری حرفه ای


نمایشگاه ها به طور کل به عنوان تبلغ زنده میشود نامید چرا که تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان ، و تامین کنندگان همزمان در یک مکان مشخص حضور
دارند. نمایشگاه مکانی جهت به نمایش گذاشتن توانمندی های و پیشرفت های اقتصادی یک منطقه یا کشوز میباشد . امروزه جلب رضایت مشتری کافی
نیست و باید خواسته ها و نیاز های آنها برطرف شود . نمایشگاه ها یکی از بهترین مکانهای هست که خدمات و رفع نیاز های مشتری را معرفی کرد .
مهمترین بخش در نمایشگاه ها معرفی و ارائه اصولی و حرفه ای خدمات یا محصول در جهت رفع نیاز های مشتری میباشد و از این رو کسب دانش و
یادگیری حرفه ای غرفه داری امری بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد . شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا با توجه به تجربه های غرفه داری در
نمایشگاه های داخلی و خارجی و بازدید از نمایشگاه های کشور های مختلف در نظر دارد تا تجربیات خود را به تولید کننده گان و شرکت کنندگان در
نمایشگاه انتقال بدهید .

 • ما در این پروژه با شما هستیم با برنامه های زیر:
 • انتخاب نمایشگاه مناسب
 • دکوراسیون و جایگاه یابی در نمایشگاه
 • برنامه ریزی حضور مدیران و نمایشگاه داران
 • نحوه ارائه محصولات و خدمات شرکت
 • نحوه مذاکره با بازدید کنندگان
 • نحوه و نوع پذیرایی و هدایا اهدایی به بازدید کنندگان
 • برنامه های بعد از نمایشگاه

شما می توانید از اینجا درخواست آمادگی شرکت در نمایشگاه های بین اللملی را درخواست دهید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس گرفته و شما را راهنمایی نمایند

برای حضور در نمایشگاه ها به عنوان بازید کننده باید در نظر داشته باشید که انتخاب درست نمایشگاه مناسب با کسب و کار شما حائز اهمیت میباشد و

باید از قبل بررسی ها در خصوص کالا شما و مشخصات نمایشگاه ها را کاملا مطالعه کنید

بازدید کننده ای حرفه ای :

 • انتخاب نمایشگاه مناسب
 • برنامه ریزی حضور
 • نحوه ارائه شرکت یا شخص حقیقی
 • نحوه مذاکره با غرفه دارن و مدیران شرکت