به طور کلی ترخیص کار گمرک شخصیتی است که با وکالت از وارد کننده کالا یا صادر کننده کالا کلیه مراحل و عملیات  ترخیص کالا از گمرک را انجام می دهد. این شخصیت می تواند حقیقی یا حقوقی باشد.

شاید به ظاهر ترخیص کار و حق العملکار با هم تفاوتی نداشته باشند اما در واقع این طور نیست. اگر یک ترخیص کار گمرک بتواند مجوز و پروانه های کاری مشخصی را دریافت کند به عنوان حق العملکار شناخته می شود.

درواقع حق العمل کار شخصیتی است که با نام خود ولی به نیابت از شخص یا شرکتی دیگر عملیات مشخصی را انجام می دهد و در ازای انجام آن مزد یا حق العمل می گیرد.

باید توجه داشت که حق‌العمل‌کار نماینده نیست و وکالت ندارد در مقابل از جانب شخص و شرکت نیابت دارد.کسی که نمایندگی یا وکالت دارد، با نام موکل خود معامله انجام می دهد. اما حق العمل کار که نیابت دارد با نام خودش وارد معامله شده و نام آمر خود را کتمان می کند.

برای درخواست خدمات ترخیص کاری میتوانید از قسمت تماس با ما درخواست را مطرح نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.