اگر شما یک بازرگان یا تاجر باشید، مانند هر حرفه و شغل دیگری باید به خوبی با اطلاعات و دانش حوزه تجارت آشنایی داشته باشید و به مطالعه بپردازید تا تسلط خود را بر فعالیت شغلیتان حفظ کنید.
به طور معمول در حوزه تجارت نیاز است تا با این موارد آشنایی داشته باشید: قوانین داخلی ، قوانین بین الملل ، دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات ، رایزنی و بازاریابی و ...
در بخش آموزش سایت آینده آسمان دنا سعی می کنیم تا به آموزش دانش تجارت برای علاقه مندان بپردازیم.
مرداد 29, 1400

قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران

قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران : قوانين و مقررات به عنوان ضوابط حاكم بر اجرای مأموريت ها در هر نظام و سيستمي مورد […]
مرداد 29, 1400

آشنایی با اصطلاحات رایج انگلیسی تجارت

دانستن و یادگیری اصطلاحات رایج تجارت موضوعی است که افراد فعال و علاقه مند درحوزۀ تجارت بین المللی برای کار و فعالیت خود به آن نیاز […]