تولیدکننده/تامین کننده عزیز : پرسش نامه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی سطح آمادگی بنگاه اقتصادی شما بر مبنای شرایط واقعی موجود شرکت و کالا برای ورود به عرصه صادرات در اختیارتان قرار داده شده است. از اینرو خواهشمندیم تمامی سوالات این پرسش نامه را با دقت و دقیقاً منطبق با وضعیت موجود مجموعه تحت مدیریت تان تکمیل فرمائید. نظر جنابعالی را به این نکته بسیار مهم معطوف می داریم که، درصورتیکه پاسخ های شما برمبنای وضعیت موجودتان نباشد و به صورت حسی، جانب دارانه، بدون استناد به مدارک و مستندات مدون شده و غیرواقعی درج شود منجر به خطای تشخیص شده و تحلیل و بالطبع آن برنامه ریزی آتی در مسیر صادرات را سخت تر و حتی منجر به شکست خواهد کرد. از اینرو مستدعی است جهت تکمیل پرسش نامه، مناسب ترین گزینه را علامت گذاری نمایید. لازم به ذکر است، تمام پاسخ های شما به صورت کاملاً محرمانه و فی مابین خواهد بود و تحت هیچ شرایطی بدون مجوز کتبی شما در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت

سوالات پیش ارزیابی آمادگی صادراتی

Step 1 of 7

14%
  • نام محصولکد HSمیزان تولیدتوضیحات 
    برای افزودن محصولات بیشتر از دکمه + سمت چپ استفاده نمایید