در تجارت های خارجی و صادرات محصولات باتوجه به عدم شناخت بازار هدف نیاز به ارسال حجم معینی از کالا جهت تست و بازاریابی در بازار
هدف میباشد . از انجایی که فرایند صادرات کالا فرایندی طولانی و پیچیده بوده و برای این حجم از کالا شرکت های حمل و نقل وترخیصکار حاضر به
همکاری نیستند . بنابراین شرکت مدیریت صادرات آینده اسمان دنا با همکاری شرکت های معتبر اقدام به ارسال کالای صادراتی مجازحتی با حجم
.پایین به کشورعراق اقدام نموده و این خدمت را به ارائه مینماید . جهت استعلام کالاها صادراتی خود در بخش تماس با ما در ارتباط باشید .